Käyntejä kotisivuilla:157805 kpl

VÄHÄJOEN KÄMPPÄ

Vähäjoen kämpän varaukset/avainvuokrat Seppo Prusilalta. 0400156657

Kämpän saa enintään 3vrk/2 yötä.

        KEMIN KENNELKERHO RY                                                                  PÖYTÄKIRJA                                

Sääntömääräinen vuosikokous 2013 

Aika          to 28.02.2013 klo 18.00 – 19.20

Paikka       Jokikeskus/Ravintola Puukerho Vallitunsaaressa

Läsnä        21 yhdistyksen jäsentä

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vinblad avasi kokouksen ja kertoi kahden yhdistyksemme pitkäaikaisen jäsenene poistuneen keskuudestamme ajasta iäisyyteen, minkä johdosta vietettiin hiljainen hetki  Lauri Junttarin ja Timo Vilppolan muistoksi.

 Puheenjohtaja kertoi viime vuodesta, joka oli todella vilkas niin koirakokeiden kuin myös suuren kansainvälisen koiranäyttelyn osalta, jotka kaikki onnistuivat erinomaisesti.

 Kokouksen avauksen yhteydessä jaettiin myös ampumakilpailujen palkinnot kuten myös koirakokeiden kiertopalkinnot ja valionlautaset, joita oli ennätykselliset 10 kappaletta.

1.   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tervonen ja sihteeriksi Mikko Seitamaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Närvänen ja Markku Alavahtola.

 Ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Teikari ja Kyösti Kemppainen.

2.   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4.   TOIMINTAKERTOMUKSET 2012

Pystykorvajaoston hirvikoirapuolen toimintakertomus oli toimittamatta. Ajavien koirien toimintakertomusta päätettiin korjata Hakatien Ricon saavuttaman toisen perättäisen ajokuninkuuden osalta siten, että Rico on kolmas koira, joka on voittanut peräkkäisinä vuosina ajokuninkuuden, mutta kylläkin ensimmäinen uros.                                                          

5.   TILIEN KÄSITTELY

Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin ilman muutoksia.

Toiminnantarkastajan lausunto kuultiin ja hyväksyttiin. Tilinpäätös päätettiin vahvistaa.

6.    TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

 Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7.   PUHEENJOHTAJAN VAALI

 Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Vinblad.

8.   JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN VAALI

Johtokuntaan valittiin uudelleen entiset Kari Heinonen, Juha Tuulaniemi, Marko Aittamaa ja Markku Jussila.

9.   TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATARKASTAJAN VALINTA

 Toiminnantarkastajaksi valittiin Kyösti Kemppainen ja varalle Sixten Thyni.

10.  TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2013

Käytiin läpi kerhon ja eri jaostojen toimintasuunnitelmat, jotka hyväksyttiin ilman muutoksia.

11.   YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013

 Päätettiin säilyttää entiset maksut: liittymismaksu on 30 € ja jäsenmaksu on 20 €.

12.   TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013

 Budjetti hyväksyttiin ilman muutoksia. 

 13.   VALITAAN TARVITTAVAT JAOSTOT JA KÄMPPÄISÄNNÄT

Pystykorvajaostoon valittiin: Juha Rytilahti, Kari Pekkala, Kari Jussila, Matti Poutanen, Ilpo Klemetti, Kari Heinonen, Markku Jussila ja Jukka Tikkanen.

Kanakoirajaostoon valittiin: Juha Tuulaniemi, Mika Virkkunen ja Marko Aittamaa.

Ajavien koirien jaostoon valittiin: Markku Tervonen (jaoston vetäjä), Matti Vinblad, Reijo Kukkonen, Ari Kukkonen, Pentti Teikari, Olavi Vallo, Tuomo Karppinen, Kyösti Kemppainen, Sari Hellman, Ahti Markko, Matti Haapaniemi ja Ville Haapaniemi.

Näyttelyjaostoon valittiin: koko johtokunta ja eri jaostojen vetäjät.

Kämppäisänniksi valittiin Heikki Salmi ja Aarne Ruokanen.                                                   

 14.    VALITAAN EDUSTAJAT JÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN 2013

Suomenajokoirajärjestö: Markku Tervonen                                                                                                         

Suomen beaglejärjestö: Kyösti Kemppainen

Suomenharmaahirvikoirajärjestö: Kari Jussila                                                                                            

Suomen Pystykorvajärjestö: Ilpo Klemetti                                                                                                        

Suomen Metsästäjäliitto: Kari Pekkala

Lapin Kennelpiiri: Tuula Suorsa                                                                                                              

Hietakaulan Ampumaratayhdistys: Kari Pekkala

15.   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Matti Vinblad kertoi, että kerhomme on tekemässä metsästysvuokrasopimusta Kittilän tilojen vuokraamisesta metsästyskäyttöön siten, että kerhomme saisi esim. 4 kpl vieraskortteja paikallisen metsästysseuran maille sopimuskauden ajaksi.

16.    KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 ja kiitti kokousväkeä sopuisasta kokouksesta.

 

VAKUUDEKSI

Markku Tervonen                                                   Mikko Seitamaa                                                                            

 kokouksen puheenjohtaja                                     kokouksen sihteeri

 

Seppo Närvänen                                                     Markku Alavahtola                                                          pöytäkirjantarkastaja                                            pöytäkirjantarkastaja

TAKAISIN PÄÄVALIKKOON