Käyntejä kotisivuilla:157783 kpl

VÄHÄJOEN KÄMPPÄ

Vähäjoen kämpän varaukset/avainvuokrat Seppo Prusilalta. 0400156657

Kämpän saa enintään 3vrk/2 yötä.

KEMIN KENNELKERHO RY                                                                                              PÖYTÄKIRJA                           

Sääntömääräinen vuosikokous 2014

 

Aika                    to 27.02.2014 klo 18.00 – 19.32

Paikka                Jokikeskus/Ravintola Puukerho Vallitunsaaressa

Läsnä                  21 yhdistyksen jäsentä

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Vinblad avasi kokouksen ja kertoi  kolmen  

Kemin Kennelkerhon pitkäaikaisen jäsenen  poistuneen keskuudestamme ajasta iäisyyteen,

minkä johdosta vietettiin hiljainen hetki Eino Saarisen, Pentti Voutilaisen ja Jarmo Kuusisaaren muistoksi.

Puheenjohtaja kertoi viime vuodesta, joka oli tavanomainen koirakokeiden

kuin myös koiranäyttelyiden osalta, jotka kaikki onnistuivat erinomaisesti. 

Kokouksen avauksen yhteydessä jaettiin myös ampumakilpailujen palkinnot

kuten myös koirakokeiden kiertopalkinnot ja valionlautaset.

1

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Tervonen ja sihteeriksi Mikko Seitamaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Poutanen ja Urpo Pulkkinen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kyösti Kemppainen ja Mika Kuronen.

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN                        

 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

4

TOIMINTAKERTOMUKSET 2013

Pystykorvajaoston hirvikoirapuolen toimintakertomus oli toimittamatta.

Toimitetut toimintakertomukset hyväksyttiin ilman muutoksia.                                                                                                                                                                         

5

TILIEN KÄSITTELY

Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin ilman muutoksia.

Toiminnantarkastajan lausunto kuultiin ja hyväksyttiin.

Tilinpäätös päätettiin vahvistaa.

6                          

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

 Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7

PUHEENJOHTAJAN VAALI

 Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Vinblad.

8

JOHTOKUNNAN EROVUOROISTEN VAALI

Johtokuntaan valittiin uudelleen entiset Kari Pekkala, Seppo Prusila ja Matti Luukkonen.

Juha Rytilahden tilalle johtokuntaan valittiin Markku Tervonen.

9

TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATARKASTAJAN VALINTA

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kyösti Kemppainen ja varalle Pekka Kauppila.

10

TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2014

Käytiin läpi kerhon ja eri jaostojen toimintasuunnitelmat, jotka hyväksyttiin ilman muutoksia.

Johtokunnalle myönnettiin valtuutus tarkastella eri vaihtoehtoja

omien toimitilojen hankkimiseen tai esim. Keminsuun Metsästysseuran

toimitilojen vuokraamiseen tarvittaessa.

11

YHDISTYKSEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014

                             Päätettiin säilyttää entiset maksut: liittymismaksu on 30 € ja jäsenmaksu on 20 €.

12

TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN VUODELLE 2014

                             Budjetti hyväksyttiin ilman muutoksia.                                                                                                                                                                                                     13                                                                                                                                                                                                              VALITAAN TARVITTAVAT JAOSTOT JA KÄMPPÄISÄNNÄT

Pystykorvajaostoon valittiin:  Hannu Kauppila (jaoston vetäjä), Juha Rytilahti,Jari Koskela, Vesa Sandberg, Kari Pekkala,

Kari Jussila, Matti Poutanen, Juha Kupari, Kari Heinonen, Markku Jussila ja Jukka Tikkanen.

Kanakoirajaostoon valittiin: Juha Tuulaniemi, Mika Virkkunen ja Marko Aittamaa.

Ajavien koirien jaostoon valittiin: Markku Tervonen (jaoston vetäjä), Matti Vinblad, Reijo Kukkonen, Ari Kukkonen,

Pentti Teikari, Olavi Vallo, Tuomo Karppinen, Kyösti Kemppainen, Sari Hellman, Ahti Markko, Matti Luukkonen,

Matti  Haapaniemi, Mika Kuronen ja Ville Haapaniemi.

Näyttelyjaostoon valittiin: koko johtokunta ja eri jaostojen vetäjät.

Kämppäisänniksi valittiin Seppo Prusila, Heikki Salmi ja Aarne Ruokanen.                                                   

 14                                                                                                                                                                                                           

VALITAAN EDUSTAJAT JÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN 2014

Suomenajokoirajärjestö: (valtakirja jätettiin auki)  

Suomen beaglejärjestö: Kyösti Kemppainen 

Suomen Harmaahirvikoirajärjestö: Hannu Kauppila 

 Suomen Pystykorvajärjestö: Markku Alavahtola

Suomen Metsästäjäliitto: Kari Pekkala ja Seppo Närvänen

Lapin Kennelpiiri: Matti Vinblad

 Hietakaulan Ampumaratayhdistys: Kari Pekkala ja Seppo Närvänen

15                                                                                                                                                                                                        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hannu Kauppila kertoi, että kun Vähäjoen kämpälle saadaan käyttöön

etäluettava sähkömittari, niin on käytännössä mahdollista valvoa paremmin

majan sähkön käyttöä ja osoittaa, kuka sähköä on kulloinkin käyttänyt

16                                                                                                                                                                                                        KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32 ja kiitti kokousväkeä sopuisasta kokouksesta.

VAKUUDEKSI

Markku Tervonen                                                   Mikko Seitamaa                                                                             kokouksen puheenjohtaja                                      kokouksen sihteeri

 

Matti Poutanen                                                       Urpo Pulkkinen                                                     pöytäkirjantarkastaja                                               pöytäkirjantarkastaja