Käyntejä kotisivuilla:157794 kpl

VÄHÄJOEN KÄMPPÄ

Vähäjoen kämpän varaukset/avainvuokrat Seppo Prusilalta. 0400156657

Kämpän saa enintään 3vrk/2 yötä.

KEMIN KENNELKERHO RY

/Matti Vinblad

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Kerhomme järjestää yhdessä Kemin Seura- ja Palveluskoirakerhon kanssa ensi heinäkuussa kansainvälisen koiranäyttelyn, johon odotetaan tulevan yli 2000 koiraa.  Talkoomiehiä tarvitaan runsaasti, jotta näyttely saadaan kunnialla vietyä läpi.

Kerhon jäsenhankintaa tulee jatkaa entiseen malliin, jotta kerhomme säilyisi aktiivisena toimijana kennelharrastuksen parissa. Nuoret antavat kerhoon liittyessään virtaa myös meille vanhemmille parroille.

Muistetaan palkita kerhon menestyneitä koiria ja aktiivisia jäseniä sekä syntymäpäiväsankareita.

Osallistutaan Pellon koiraseminaariin

Järjestetään perinteiset ampumakilpailut elokuussa.

Kerhon jaostot järjestävät koulutustilaisuuksia entiseen malliin.

Vähäjoen kämpän katto korjataan ensi kesänä, jotta isommilta vahingoilta vältyttäisiin.

Kerhon kokoustilat vanhalla virastotalolla ovat edelleen maksutta käytössämme.

Järjestetään pikkujoulut ensi joulukuussa.

TOIMIHENKILÖT 2014

Vuosikokouksen valitsema johtokunta yhdessä jaostojen kanssa ohjaa ja suunnittelee kerhon toimintaa.

Lisäksi kerholla on sihteeri, rahastonhoitaja sekä Vähäjoen kämppäisännät.

JÄSENISTÖ 2014

Vapaajäsenten osuus kerhossamme kasvaa kerhomme jäsenten ikääntyessä; vapaajäseneksi pääsee, kun on ollut kerhon maksavana jäsenenä 25 vuotta.

Jäsen- ja liittymismaksut pidetään entisinä: jäsenmaksu on 20 € ja liittymismaksu 30 €.

Jäsentiedote postitetaan jäsenmaksupankkisiirtoineen keväällä ja kotisivuja päivitetään aina tarpeen mukaan.  Kotisivuille voidaan laittaa esim. myös jäsenkirjeet ja kaikki tapahtumat, joissa ollaan mukana.

KOKOUKSET VUONNA 2014

Vuosikokous pidetään helmikuun 27.  päivänä ja johtokunnan sekä jaostojen kokouksia aina tarpeen mukaan.

Näyttelytoimikunta kokoontuu tarvittaessa näyttelytoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.